Få del av RUT-avdraget

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag. Företaget får dra av högst 50 procent av arbetskostnaden på din faktura. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag och det är i regel företaget som ansöker om rutavdraget för din del.

Du kan få rutavdrag med som mest 50 % av arbetskostnaderna och det företag som du anlitar ska i regel göra avdraget på din faktura. Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för rätt till rutavdrag. Din betalning till företaget måste alltså vara elektroniskt spårbar. Först efter att arbetet är utfört och betalat kan företaget begära utbetalning från Skatteverket.

Villkor för rutavdraget

Du måste betala skatt i Sverige för att kunna utnyttja RUT-avdraget och du ansöker för ett kalenderår. Men inte mer än 75.000 kronor för hela kalenderåret.
Hur stort belopp som du kan få i rutavdrag, beror på vilken summa som du betalar för tjänsten och hur mycket som du har tjänat under kalenderåret.

Använd gärna Skatteverkets tjänst som heter “Räkna ut din skatt” för att göra en preliminär beräkning av hur stor RUT-avdraget du kan få.