Få del av RUT-avdraget

Om du anlitar ett företag för en tjänst som omfattas av RUT-avdrag kan du få skattereduktion för en del av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till avdrag. Företaget får dra av högst 50 procent av arbetskostnaden på din faktura. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag och det är i regel företaget som ansöker om rutavdraget för din del.

Så fungerar rutavdraget

Företaget du anlitar måste uppfylla viktiga villkor för att du ska få ett rutavdrag för arbetet. och det är viktigt att avtala om vilka villkor som gäller för arbetet och rutavdraget. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

Man kan få rutavdrag med som mest 50 % av arbetskostnaderna och det företag som du anlitar ska i regel göra avdraget på din faktura. Från och med 1 januari 2020 är det krav på elektronisk betalning för rätt till rutavdrag. Din betalning till företaget måste alltså vara elektroniskt spårbar. Först efter att arbetet är utfört och betalat kan företaget begära utbetalning från Skatteverket.

Villkor för rutavdraget

  • När arbetet är utfört och betalat får företaget ansöka om utbetalning för rutavdrag från Skatteverket. Du ska ha gett företaget rätt uppgifter.
  • Du måste betala skatt i Sverige för att kunna utnyttja RUT-avdraget och du ansöker för ett kalenderår. Men inte mer än 50.000 kronor för kalenderåret.
  • Hur stort belopp som du kan få avdraget, beror på vilken summa som du betalar för tjänsten och hur mycket som du har tjänat in under kalenderåret.
  • Använd gärna Skatteverkets tjänst som heter “Räkna ut din skatt” för att göra en preliminär beräkning av hur stor RUT-avdraget du kan få.
  • Det är särskilt viktigt om du använder rutavdrag för grön teknik ett år.
  • Företaget måste vara godkänt för F-skatt för att kunna få utbetalning för rutavdrag.
  • F-skatten måste vara godkänd när företaget ingår avtal med dig eller när du betalar fakturan.
  • Om företaget blir godkänt för F-skatt efter det att arbetet är avtalat och du har betalat arbetskostnaden, kan företaget inte få någon utbetalning.