Integritetspolicy och GDPR

Välkommen du som behöver flytthjälp på Lidingö, Bromma, Karlaplan, Storstockholm och Uppsala!

Då du besöker vår hemsida samlar vi kakor. Detta gör vi enbart för att kunna förbättra den. Att samla in uppgifter om våra besökare hjälper oss att förstå våra kunders läsarbeteende och vad som är viktigt för er som letar efter information om den flytthjälp som vi kan erbjuda och era behov.

Samtidigt förstår och respekterar vi din integritet och lämnar aldrig ut några uppgifter till tredje part. De uppgifter som vi får in, är enbart för att vi ska kunna ge information på bästa sätt. All information som vi samlar på denna sajt är i enlighet med GDPR och vi respekterar alla lagar om integritet.

Integritetspolicy

En integritetspolicy är ett dokument som beskriver hur en organisation hanterar, lagrar och skyddar personuppgifter som samlas in från användare. Det är en viktig del av att bygga förtroende med kunder och användare, eftersom det visar att organisationen tar deras integritet på allvar. En typisk integritetspolicy innehåller följande komponenter:

Insamling av Data: Beskrivning av vilka typer av personuppgifter som samlas in (t.ex. namn, e-postadress, IP-adress). Hur och när dessa uppgifter samlas in (t.ex. vid registrering, köp, användning av tjänster).

Användning av Data: Förklaringar av hur de insamlade uppgifterna används (t.ex. för att tillhandahålla tjänster, förbättra användarupplevelsen, marknadsföring).

Delning av Data: Information om ifall och med vilka tredje parter personuppgifter delas (t.ex. betaltjänstleverantörer, marknadsföringspartners).

Säkerhet: Beskrivning av de säkerhetsåtgärder som vidtas för att skydda personuppgifter (t.ex. kryptering, åtkomstkontroller).

Användarens Rättigheter: Information om användarnas rättigheter rörande deras personuppgifter (t.ex. rätt till tillgång, rätt till radering, rätt till korrigering).

Kontaktinformation:

  • Kontaktuppgifter för att nå organisationen angående integritetsfrågor.
  • GDPR (General Data Protection Regulation)
  • GDPR är en förordning inom Europeiska unionen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Den syftar till att skydda privatpersoners personuppgifter och att stärka deras rättigheter rörande dataskydd.

Här är några av de viktigaste aspekterna av GDPR:

Tillämpningsområde; GDPR gäller för alla organisationer som behandlar personuppgifter om individer inom EU, oavsett var organisationen är baserad.

Samtycke

Organisationer måste få uttryckligt och informerat samtycke från individer innan de samlar in eller behandlar deras personuppgifter.
Rättigheter för Registrerade:

Individer har flera rättigheter under GDPR, inklusive rätten att få tillgång till sina data, rätten att få sina data raderade (”rätten att bli bortglömd”), och rätten att korrigera felaktiga data.

Dataportabilitet: Individer har rätt att få ut sina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter till en annan leverantör.

Dataskyddsombud (DPO): Vissa organisationer måste utse ett dataskyddsombud som övervakar efterlevnaden av GDPR.

Rapportering av Dataintrång: Organisationer är skyldiga att rapportera dataintrång till tillsynsmyndigheter inom 72 timmar och informera de berörda individerna om intrånget utgör en hög risk för deras rättigheter och friheter.

Sanktioner: Brott mot GDPR kan leda till betydande böter, upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den globala årsomsättningen, beroende på vilket som är högst.

Genom att följa GDPR-förordningen och ha en tydlig integritetspolicy kan organisationer säkerställa att de skyddar användarnas personuppgifter och bygger förtroende hos sina kunder.